"Sport - Nasza dobra strona" Poprawa warunków sportowych uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego i młodych pacjentów Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Galeria

Opis zadania

Celem projektu jest poprawa warunków sportowych uczniów VIII LO, a zarazem udostępnienie boiska młodym pacjentom pobliskiego Szpitala Pediatrycznego. Nawierzchnia obecnego boiska (będącego w bardzo złym stanie technicznym) zostałaby wymieniona na specjalną nawierzchnię polipropylenową, która - jak zapewnia producent:

  • jest odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne,
  • posiada atest PZH,
  • jest bezpieczna dla stawów,
  • jest ekonomiczna.

Do tego zostałby dokupiony niezbędny sprzęt: bramki, kosze do koszykówki, siatka do siatkówki, piłkochwyty. Niewykorzystana przestrzeń przeznaczona zostałaby na budowę funkcjonalnej siłowni, dostosowanej do potrzeb uczniów.

Dzięki temu projektowi uczniowie będą mogli poprawić swoje zdrowie fizyczne i rozwijać swoje sportowe pasje.

Lokalizacja

ul. M. Konopnickiej 6, Bielsko-Biała - nr działki: 664/20

Stan własnościowy terenu

Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej jest posiadaczem tego terenu i posiada trwały zarząd nad nim.

Części składowe zadania

1. Przebudowa boiska (wymiana nawierzchni) i zaopatrzenie w sprzęt130.000 zł
2. Budowa małej siłowni plenerowej (wraz z dok. projektową)53.000 zł
3. Rezerwa17.000 zł

Uwagi

Regulamin boiska i siłowni zostanie ustalony przez dyrektora VIII LO po wykonaniu prac projektowych.

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

21.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący), Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 567 780,00 zł.

Konieczne będzie wybudowanie rampy dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dostępności do obiektu.

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł