Obiekt rekreacyjno-sportowy

Opis zadania

Projekt zakłada budowę pełnowymiarowego kortu z niewielką trybuną dla widzów, boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego) z nawierzchnią poliuretanową oraz boiska do siatkówki plażowej. Obiekt mieściłby się na terenie obok marketu Kaufland przy ul. Kowalskiej. Istniejący tam teren zielony, nieużytkowany i zarastający chwastami może zyskać funkcję sportowo-rekreacyjną. Przeznaczony nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych mieszkańców naszego miasta. Ponieważ w rejonie dzielnicy Kamienica i osiedla Karpackiego nie ma takiego kompleksu, ogólnie dostępnego. Obiekt dostępny będzie 24 godziny na dobę. Korzystanie z kortów i boiska do siatkówki będzie nieodpłatne i dostępne dla wszystkich. Zajęcia mogą odbywać się całorocznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach dostępności naturalnego światła. Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z obiektu będzie określać jego regulamin, sporządzony przez wykonawców obiektu sportowo-rekreacyjnego.

Lokalizacja

ul. Kowalska, Bielsko-Biała
Nr działki: 1240/10, 1240/11, 1240/7, 2664/9, 1242

Stan własnościowy terenu

Teren miejski

Części składowe zadania

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej
 2. Prace ziemne
 3. Kort tenisowy z nawierzchnia poliuretanową wraz z podbudówką
 4. Boisko wielofunkcyjne
 5. Boisko do siatkówki plażowej

Uwagi

Uważam, że taki obiekt sportowo-rekreacyjny, wielofunkcyjny będzie miał wielu chętnych amatorów na rywalizację sportową i spotkanie się ze znajomymi. Miejsce to kilkanaście lat temu cieszyło się wśród mieszkańców Kamienicy i osiedla Karpackiego "dużym wzięciem". Spotykali się tutaj młodzi ludzie jak również spora grupa dorosłych osób. W soboty i niedziele, całymi dniami grano w piłkę nożną, badminton, siatkówkę i inne gry. Taki nowoczesny Kompleks rekreacyjno-sportowy z propozycja do uprawiania różnych dyscyplin sportowych jest świetną reklamą i promocja kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych angażując całe rodziny i sąsiadów.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

11.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący), Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Gospodarki Miejskiej, Miejski Zarząd Dróg, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 3 038 322,50 zł (ograniczenie zakresu zadania - szczegóły poniżej).

Ograniczeniem dla zagospodarowania wnioskowanych działek jest napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. (projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z TAURON S.A.) oraz sieć elektryczna napowietrzna niskiego napięcia (należy uwzględnić pas ochronny o szerokości ok. 2,5 m).

Docelowy możliwy program określi dopiero decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia z dostawcami mediów, a także pozyskanie warunków z TAURON S.A. – warunek konieczny.

Należy wziąć pod uwagę sąsiedztwo Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina” przy dalszym planowaniu zagospodarowania niniejszych działek (zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu).

Zadanie ze względu na wielkość zamierzenia oraz konieczność dalszego utrzymania obiektów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu ogólnodostępności, może generować wysokie koszty na etapie realizacji (nieprzewidziane na tym etapie – np. przebudowa sieci) jak również eksploatacji i utrzymania obiektu.

Ze względu na konieczność uzgodnienia z Tauron, przygotowanie dokumentacji, poprzedzonej uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (szacowany czas ok. 6-7 miesięcy) zadanie nie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Ponadto, na chwilę obecną brak uzgodnień w zakresie dostępności komunikacyjnej oraz możliwości zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Kompleks wymaga zabezpieczenia zaplecza parkingowego.

Działki nr 1240/7 i 2664/9 stanowią częściowo pas drogowy drogi gminnej ul. Kowalskiej. Na etapie opracowywania projektu należy dokonać uzgodnienia z MZD.

Ostateczny wymiar planowanej infrastruktury sportowej należy dostosować do uwarunkowań terenu i jego uzbrojenia, które to mogą uniemożliwić rozmieszczenie wszystkich boisk do gry na wskazanych działkach (parametry pełnowymiarowych boisk tj. do piłki ręcznej 40 m x 20 m, do siatkówki plażowej 16 x 8 m, koszykówki 28 x 15 m, tenisa ziemnego 24 x 8 m).

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł