Wykaz wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zwycięskie projekty

Wykaz wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zwycięskie projekty

06.11.2021

Wyniki tegorocznego głosowania wraz z listą projektów zwycięskich zostały już opublikowane na stronie Budżetu Obywatelskiego. Projekty, które w swojej kategorii uzyskały największe poparcie, zostały zakwalifikowane do realizacji przez Miasto w roku 2022. W bieżącej edycji zwyciężyły łącznie 34 projekty (w tym dwa projekty ogólnomiejskie).

Prezydent Miasta Bielska-Białej 21 października br. wydał Zarządzenie Nr ON.0050.2252.2021.RM, które określiło listę projektów do realizacji, a następnie 3 listopada br. Zarządzenie Nr ON.0050.2273.2021.RM wskazujące wydziały i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane do wykonania wybranych i zatwierdzonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zarządzenia do pobrania poniżej.

Wydziały i miejskie jednostki organizacyjne zobowiązane do realizacji wybranych i zatwierdzonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

L.p.

 

Nazwa projektu

 

Koszt szacunkowy
w zł

Nazwa Wydziału  i/lub m.j.o. realizującego zadanie

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1.

Poszukiwanie Przodków Joe Biden’a Straż-Kościół

664.000

ZK

GM

2.

Zielone place zabaw

680.000

GM

PROJEKTY OSIEDLOWE

3.

Osiedle Aleksandrowice:

Rowerowo – rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska

200.000

BBOSiR

4.

Osiedle Beskidzkie:

Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji pn. „Zielony Zakątek” na Osiedlu Beskidzkim

200.000

GM

5.

Osiedle Biała Krakowska:

Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego

200.000

GM

6.

Osiedle Biała Północ:

Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta

200.000

GM

7.

Osiedle Biała Śródmieście:

Modernizacja placu zabaw „Biała Śródmieście 2”

199.886

GM

8.

Osiedle Biała Wschód:

Plac zabaw „Edukacja i zabawa” oraz „Biblioteka przyjazna Mieszkańcom”

200.000

Książnica Beskidzka

Przedszkole nr 27 w Bielsku-Białej

9.

Osiedle Bielsko Południe:

Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody

200.000

GM

10.

Osiedle Dolne Przedmieście:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Czecha w rejonie budynku ul. Czecha 3

199.000

Miejski Zarząd Dróg

11.

Osiedle Górne Przedmieście:

Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

199.950

VIII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

12.

Osiedle Grunwaldzkie:

Integracja - od Juniora do Seniora 2

200.000

Książnica Beskidzka

Przedszkole nr 14 w Bielsku-Białej

13.

Osiedle Hałcnów:

Wspólnie dla Hałcnowa

200.000

Książnica Beskidzka

ZK

Miejski Dom Kultury

14.

Osiedle Kamienica:

Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy

200.000

IN

15.

Osiedle Karpackie:

Biblioteka marzeń – nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim

200.000

Książnica Beskidzka

16.

Osiedle Komorowice Krakowskie:

Komorowice Krakowskie – barwy życia – od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości – OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy

200.000

Miejski Dom Kultury

ZK

17.

Osiedle Komorowice Śląskie:

Każdy może uratować ludzkie życie

100.000

ZK

18.

Osiedle Komorowice Śląskie:

Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej

100.000

IN

19.

Osiedle Kopernika:

Więcej ruchu mały zuchu – zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1

200.000

IN

20.

Osiedle Leszczyny:

Zawsze gotowi do pomocy

200.000

ZK

21.

Osiedle Lipnik:

W centrum Lipnika

200.000

GM

Książnica Beskidzka

Miejski Dom Kultury

22.

Osiedle Mieszka I:

Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku

200.000

GM

23.

Osiedle Mikuszowice Krakowskie:

Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie

200.000

GM

24.

Osiedle Mikuszowice Śląskie:

Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego

200.000

ZK

25.

Osiedle Piastowskie:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich

200.000

Miejski Zarząd Dróg

26.

Osiedle Polskich Skrzydeł:

Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia

195.000

GM

27.

Osiedle Słoneczne:

„Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej – montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej

100.000

GM

28.

Osiedle Stare Bielsko:

Stare Bielsko 2021 – Kultura i bezpieczna edukacja

200.000

Miejski Dom Kultury

Szkoła Podstawowa
nr 31 w Bielsku-Białej

29.

Osiedle Straconka:

Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26

80.690

Szkoła Podstawowa
nr 26 w Bielsku-Białej

30.

Osiedle Straconka:

Doposażenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce: książek , urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy

119.310

ZK

Książnica Beskidzka

31.

Osiedle Śródmieście Bielsko:

Remont chodnika na Placu Lutra

130.000

GM

32.

Osiedle Wapienica:

Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy – modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej

200.000

Szkoła Podstawowa
nr 32 w Bielsku-Białej

33.

Osiedle Wojska Polskiego:

Osiedle Przyjazne dla Wszystkich

200.000

Książnica Beskidzka

GM

34.

Osiedle Złote Łany:

Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. „Langiewicza”

200.000

IN

 

RAZEM:

7.167.836 zł

 


Zgodnie ze wskazanymi w Zarządzeniu skrótami:

Pozostałe linki do miejskich jednostek organizacyjnych:

Kontakt w sprawie realizacji:

Wnioskodawcy, których projekty zwyciężyły w aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego, mogą bezpośrednio kontaktować się z ww. wydziałami i jednostkami w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji projektów oraz uzyskania informacji o etapie wykonania.

Pliki do pobrania

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb