Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie BOBB

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie BOBB

29.10.2021

Informujemy, że trwają konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/165/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, które rozpoczęły się 27 października 2021 r. i potrwają do 12 listopada 2021 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.

Konsultacje polegają na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag dotyczących projektu dokumentu w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji zamieszczony na stronie internetowej pod ogłoszeniem o konsultacjach (link: Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. | Urząd Miejski w Bielsku-Białej (bielsko-biala.pl)), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@um.bielsko-biala.pl oraz pisemnie w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 1, w pokoju nr 48 i pokoju nr 50.

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb