Lista zaopiniowanych projektów BOBB 2023. Wyniki prac Zespołu ds. weryfikacji projektów

Lista zaopiniowanych projektów BOBB 2023. Wyniki prac Zespołu ds. weryfikacji projektów

30.03.2023

Lista zaopiniowanych projektów. Podsumowanie prac "Zespołu weryfikacyjnego"

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok zakończył prace związane z opiniowaniem projektów mieszkańców.

Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, a także opiniami rad osiedli, Zespół na posiedzeniu w dniu 13 marca 2023 r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał rekomendacje.

Opinie Zespołu ds. weryfikacji projektów zostały zamieszczone w opublikowanej poniżej tabeli wraz z odpowiednim numerem OBB zadania, imieniem i nazwiskiem Autora, tytułem zadania oraz zweryfikowaną kwotą szacunkową. W tabeli znajdują się opinie pozytywne, opinie pozytywne z uwagami (obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania mieszkańców Bielska-Białej) oraz jedna opinia negatywna.

Opinię pozytywną uzyskało łącznie 13 projektów, natomiast opinię negatywną Zespół wydał w przypadku 1 projektu.

Odwołania od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów w terminie do 6 kwietnia 2023 r. włącznie (od dnia publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, tj. od 30 marca 2023 r.).

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., zmieniona uchwałą Nr XL/943/2022, stanowi w § 8 ust. 1 i 2, że: 

„W terminie 7 dni od dnia opublikowania Informacji (...), Autorowi projektu negatywnie opiniowanego służy prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta”.

„Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania”.

Jak złożyć odwołanie? 

Odwołanie od negatywnej opinii o projekcie Wnioskodawca (Autor) wnosi:

  • pisemnie do Prezydenta Miasta na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2023 - odwołanie". Odwołanie w formie pisemnej musi być podpisane przez Wnioskodawcę (Autora).

lub

  • w wersji elektronicznej do Prezydenta Miasta na adres: kontakt@obywatelskibb.pl lub rada@um.bielsko-biala.pl pamiętając o wysłaniu go z konta e-mail podanego w projekcie jako adresu właściwego do kontaktu. Odwołanie wysłane z konta innego niż podane w projekcie jako adres właściwy do kontaktu nie będzie rozpatrywane.

Odwołania są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu, w terminie określonym ww. Uchwałą.

Pliki do pobrania

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb