Aktualności

  • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.
  • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.
  • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.
  • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/986/2022 w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
  • Utworzono Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców zgłaszających projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
  • Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2023. Etapy działań.
February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb