Projekty osiedlowe - Piastowskie

Projekt nr: 22-OBB001


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Hanzlik