Projekty osiedlowe - Dolne Przedmieście

Projekt nr: 8-OBB001


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Czecha w rejonie budynku ul. Czecha 3
Koszt szacunkowy: 199 000,00 zł
Wnioskodawca: Marek Malec