Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy

Galeria

Opis zadania

Projekt zakłada budowę małego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową na terenie obok hali sportowej SP nr 23. Istniejący tam teren zielony, na którym zlokalizowany jest już plac zabaw zyska także funkcję sportowo-rekreacyjną przeznaczoną zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do szkoły jak i pobliskich przedszkoli. Szkoła w Kamienicy jest jedyną szkołą podstawową prowadzoną przez gminę Bielsko-Biała, która nie posiada lub nie ma dostępu do boiska sportowego, a w całej dzielnicy Kamienica również takie miejsce nie istnieje. 

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Józefa Drożdża;
ul. Karpacka 127, obok hali sportowej, działki: 1276/4 i 1276/6 (wg geoportalu)

Stan własnościowy terenu

Teren gminy

Części składowe zadania

1. Opracowanie dokumentacji projektowej10.000,00 zł
2. Prace ziemne (wyrównywanie i drenaż terenu)30.000,00 zł
3. Nawierzchnia poliuretanowa wraz z podbudową140.000,00zł
4. Wyposażenie w sprzęt sportowy
(dwie bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki, siatka do siatkówki, itp.)
20.000,00 zł


Uwagi

Wielkość inwestycji: plac pod inwestycję pomiędzy halą sportową a placem zabaw ma wymiary maksymalnie ok. 25 x 25 m, a wielkość boiska powinna zostać zwymiarowana względem dostępnego miejsca. 

UWAGA: Po konsultacji z Wydziałem Inwestycji UM Autor projektu dookreślił proponowaną powierzchnię całkowitą boiska wielofunkcyjnego na wymiary ok. 25 x 15 m, co pozwoli na realizację inwestycji w budżecie 200 000 zł brutto.

Instalacje kolidujące: na działkach przewidzianych pod inwestycję przebiega podziemna instalacja energetyczna oraz gazowa. Z terenem inwestycji koliduje jedynie podziemna instalacja elektryczna położona obok hali sportowej. Boisko jednak da się zlokalizować tak, by nie kolidowało z instalacją bądź dokonać przełożenia kabla energetycznego.

MPZP: na działkach przewidzianych pod inwestycję tereny oznaczono jako zieleń rekreacyjną. Inwestycja jest urządzeniem terenu rekreacyjnego poprzez budowę małego boiska wielofunkcyjnego na niezagospodarowanym placu. Możliwa jest lokalizacja na tym terenie boiska, gdyż realizuje ono funkcję rekreacyjną i zdrowotną, podobnie jak znajdujący się tu plac zabaw wybudowany w ramach programu "Radosna szkoła". Na działkach brak drzew.

Rów melioracyjny: rów melioracyjny przechodzący przez teren inwestycji do potoku Kamienickiego został na całym terenie zarurowany rurą zbrojną o przekroju 60 cm i przykryty około 80 cm warstwą ziemi.

Dojście i dojazd: drogą utwardzoną obok hali sportowej. Parking obok hali sportowej.

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

7 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Edukacji i Sportu (wiodący)

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: negatywna

Odwołanie Autora od opinii Zespołu zostało pozytywnie rozpatrzone przez Prezydenta Miasta (po konsultacji z Wydziałem Inwestycji UM Autor projektu dookreślił proponowaną powierzchnię całkowitą boiska wielofunkcyjnego na wymiary ok. 25 x 15 m, co pozwoli na realizację inwestycji w budżecie 200 000 zł brutto).

Głosowanie

Realizacja

Rezygnacja z zadania: po wykonaniu i złożeniu dokumentacji w UA potwierdzony brak zgodności z MPZP, brak możliwości realizacji boiska w tej lokalizacji. Odstąpiono od realizacji w uzgodnieniu z Wnioskodawcą.

Zakończenie realizacji

Nr projektu

12-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Marcelin Makowski

Inne projekty z osiedla Kamienica

Projekt nr: 12-OBB003


Remiza XXI wieku
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Artur Żak