Głosowanie elektroniczne i tradycyjne - ważne informacje

Głosowanie elektroniczne i tradycyjne - ważne informacje

17.09.2021

UWAGA! Już w najbliższy czwartek, 23 września 2021 roku rozpocznie się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok.

Głosowanie potrwa ponad dwa tygodnie i zakończy się 9 października 2021 roku.

W czasie głosowania na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego widoczne będą TYLKO te projekty osiedlowe i ogólnomiejskie, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji i zostały przewidziane do głosowania.

Informujemy, że Rada Miejska w Uchwale Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku przewidziała dwa sposoby głosowania:

1) głosowanie elektroniczne (za pośrednictwem niniejszej strony internetowej) oraz

2) głosowanie tradycyjne (z wykorzystaniem kart do głosowania). Z uwagi na trwający nadal stan epidemii, rekomendujemy formę głosowania elektronicznego.

Głosowanie elektroniczne (on-line)

Po wybraniu strony www.obywatelskibb.pl należy wybrać zakładkę "GŁOSOWANIE" lub "PROJEKTY", a następnie odszukać interesujący nas projekt osiedlowy lub ogólnomiejski klikając przycisk "WYBIERZ" widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania projekcie. W następnym kroku zostanie wyświetlony formularz z polami, w które należy wpisać odpowiednie dane. Po zagłosowaniu na jeden interesujący nas projekt ogólnomiejski możemy zagłosować na jeden interesujący nas projekt osiedlowy z osiedla, którego jesteśmy mieszkańcem.

Podczas głosowania elektronicznego uprawniony mieszkaniec wpisuje do formularza elektronicznego numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny (bezpłatna wiadomość SMS) w celu autoryzacji głosu. Przepisanie ww. kodu do formularza elektronicznego i jego zatwierdzenie kończy głosowanie.

Uwaga: z wykorzystaniem jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować łącznie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy tylko jeden mieszkaniec Bielska-Białej.

Do głosowania elektronicznego potrzebne będą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku głosowania na projekt osiedlowy rozwijana lista ulic zostanie zawężona tylko do tych, które przynależą do danego osiedla), data urodzenia, numer telefonu komórkowego (aktywny w dowolnej sieci), który posłuży do opisanej powyżej autoryzacji głosu. 

Dla ważności głosowania konieczne będzie także zaznaczenie oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16 roku życia, w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Interaktywny formularz głosowania udostępniony zostanie na stronie internetowej BOBB (www.obywatelskibb.pl) od godz. 0:00 dnia 23 września 2021 roku do godz. 24:00 dnia 9 października 2021 roku.

Poniżej publikujemy wykaz ulic, placów, rond, skwerów i mostów w Bielsku-Białej sporządzony na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (www.teryt.stat.gov.pl). Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

Uwaga: opublikowany wykaz zawiera pełne nazwy ulic, placów, rond zgodne z TERYT, stąd osoby głosujące poszukujące w wykazie konkretnej ulicy, muszą odnaleźć na liście pełną jej nazwę, np. poszukujący ul. Łukasińskiego muszą odszukać ul. Waleriana Łukasińskiego, poszukujący ul. Broniewskiego muszą odszukać ul. Władysława Broniewskiego, itd.

Głosowanie tradycyjne (karty do głosowania)

Głosowanie tradycyjne odbywa się wyłącznie w "Punktach głosowania" wyznaczonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 10 września 2021 roku (wykaz poniżej) z wykorzystaniem papierowego formularza, czyli "Karty do głosowania".

Karta do głosowania na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe (łącznie) dla mieszkańców Bielska-Białej liczy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidziane do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu ogólnomiejskiego i projektu osiedlowego, którym głosujący chce udzielić poparcia.

W przypadku tej formy głosowania obowiązuje taka sama zasada jak przy głosowaniu elektronicznym, tzn. głosujący ma prawo zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i na jeden projekt osiedlowy z osiedla, którego jest mieszkańcem.

Głosowanie polega na wpisaniu numeru ID (nr identyfikacyjnego) jednego wybranego projektu ogólnomiejskiego i/lub jednego projektu osiedlowego, którym głosujący udziela poparcia oraz wypełnieniu pozostałych danych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Głosujący składa także swój podpis w dolnym prawym rogu pierwszej strony Karty do głosowania. Na odwrocie Karty do głosowania znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z której treścią należy się zapoznać przed wrzuceniem wypełnionego formularza do specjalnie przygotowanej w tym celu urny.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16 roku życia, w Karcie do głosowania należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga: wykaz wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów (Lista projektów do głosowania) będzie dostępny w każdym Punkcie głosowania. W ten sposób głosujący będzie mógł odnaleźć tytuł zadania oraz numer ID projektu, któremu chce udzielić poparcia oraz zapoznać się z krótkim opisem projektu i kwotą szacunkową przeznaczoną na realizację zadania.

Karty do głosowania będą dostępne wyłącznie w Punktach głosowania w dniach i godzinach ich funkcjonowania. Karty do głosowania wydają pracownicy obsługujący Punkty głosowania po uprzednim okazaniu przez uprawnionego mieszkańca dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wykaz Punktów głosowania tradycyjnego na projekty złożone do BOBB 2022

  • Biuro Obsługi Interesanta (Wydział ON), pl. Ratuszowy 6, poniedziałek - środa: w godz. od 7:30 do 15:30, czwartek: w godz. od 7:30 do 18:00, piątek: w godz. od 7:30 do 13:00,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych (Wydział SOP), pl. Opatrzności Bożej 18, poniedziałek - środa: w godz. od 8:00 do 16:00, czwartek: w godz. od 8:00 do 18:00, piątek: w godz. od 8:00 do 15:00.

Punkty głosowania będą czynne w dni robocze od 23 września do 9 października 2021 roku włącznie. Punkty głosowania nie będą czynne w soboty i w niedziele. W soboty i niedziele, a także we wszystkie pozostałe dni tygodnia, mieszkańcy Bielska-Białej mogą głosować elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Bielska-Białej do głosowania w BOBB 2022!

Pliki do pobrania

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb