Projekty osiedlowe (43)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze bardziej lokalnym, służące z założenia mieszkańcom określonego osiedla.