Budowa Parku Pamięci na terenie Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku - etap I

Identyfikator: OBB_143. Złożone w kategorii: Kultura i sztuka przez Dariusz Gajny

Opis projektu

Budowa Parku Pamięci na terenie Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku - etap I (projekt przewiduje rewitalizację Starego Cmentarza Ewangelickiego w Bielsku przy ul. Frycza-Modrzewskiego (ŚRÓDMIEŚCIE BIELSKO) z zamianą na Park Pamięci. Projekt zakłada stworzenie parku w stylu krajobrazowych ogrodów sentymentalnych z maksymalnym pozostawieniem aktualnej roślinności oraz tkanki architektonicznej nagrobków. Całość tworzyć ma malarskie widoki, które zgodnie z duchem sentymentalizmu mają wywołać u widza wartości takie jak: czułość, wrażliwość, refleksja i zaduma. Utworzenie na terenie parku ścieżek edukacyjnych. I etap składa się z uporządkowania terenu wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej i pozwoleń oraz realizacji poprzez: rewaloryzację zieleni cmentarza i zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem; wykonanie obiektów architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne z ścieżkami edukacyjnymi, taras); montaż oświetlenia terenu z monitoringiem).

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 910.000 zł

Promuj projekt

Podoba Ci się ten projekt? Sądzisz, że jego realizacja jest ważna dla mieszkańców miasta? Im więcej osób się o nim dowie i poprze w czasie głosowania, tym większe szanse projekt ma na realizację.

wrzuć projekt na Facebook

^